Przejdź do treści

ZASADY

W PRZYGOTOWANIU

Organizator

Partnerzy

Uczestnicy – warunki udziału

Czas trwania

Harmonogram

Cele gry

Założenia ogólne

Zasady

Organizacja Gry

Postanowienia końcowe